9 iul. 2018

Lansarea proiectului “NEXT STEP – de la Firma de exercițiu la primul loc de munca”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, implementează proiectul „NEXT STEP – de la Firma de exercitiu la primul loc de munca(cod Mysmis 107447) în perioada 09 Iulie 2018 – 08 Iulie 2020 (24 luni).

Proiectul are o valoare totală de 2.120.734,68 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 1.802.624,48 lei) şi este  finanţat  prin Programul  Programul  Operaţional  Capital  Uman  2014- 2020, Operatiune aferenta Obiectiv Compozit OS. 6.13 si 6.14.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de ocupabilitate și îmbunătățirea abilităților personale și profesionale pentru un număr de 320 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, provenind din firme de exercițiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, prin măsuri de consiliere, orientare profesională, programe de învățare la locul de muncă și acțiuni cu caracter inovator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.  Facilitarea si imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru un numar de 320 de elevi, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala care le permit urmarea unor trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, adoptarea unor alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea antreprenoriatului ca alternativa in cariera. Toti membrii grupului tinta vor beneficia de metode, tehnici si instrumente de consiliere si orientare profesionala adaptate nevoilor lor specifice, care vor fi derulate inclusiv prin intermediul TIC si care vor urmari pregatirea viitorului absolvent pentru integrarea pe piata muncii.

2.   Corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii prin consolidarea legaturii intre sectorul privat si unitatile de invatamant si prin includerea a 320 de elevi in programe de invatare la locul de munca. Vor fi incheiate minim 20 de parteneriate intre unitatile de invatamant din care provine grupul tinta al proiectului şi potentiali angajatori ai viitorilor absolventi – in special entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificat conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI – toti membrii grupului tinta beneficiind astfel de stagii de pregatire practica in firme reale – prin intermediul carora vor dobandi o serie de abilitati si competente necesare exercitarii profesiei alese. Totodata, va fi operationalizat prin intermediul proiectului un sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii.

3.  Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator al celor 320 de elevi membri ai grupului tinta prin participarea la sesiuni de pregatire tip laborator tehnologic si prin organizarea a 2 targuri destinate firmelor de exercitiu. Sesiunile de pregatire tip laborator tehnologic vor sprijini valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei antreprenoriale si dezvoltarea de competente necesare unui intreprinzator dinamic (inclusiv competente digitale), oferind totodata elevilor oportunitatea descoperirii unei afinitati fata de un anumit loc de munca si aprofundarea practica a competentelor dobandite in pregatirea profesionala, prin aplicarea metodei inovative de invatare firma de exercitiu. Participarea la targuri va permite elevilor sa exerseze intr-un mediu real lucrul in echipa, gandirea critica, sa aplice instrumente de marketing pentru produsele şi serviciile furnizate, sa exerseze procese de comunicare, negociere şi tranzacţionare, dobandind astfel competente antreprenoriale care pe de o parte vor creste sansele abordarii antreprenoriatului ca si alternativa de cariera, iar pe de alta parte vor reduce perioada de acomodare la primul loc de munca.

Grupul tinta al proiectului este format din 320 elevi ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4 si elevi ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant, care studiaza in Municipiul Targu-Jiu si au domiciliul/rezidenta in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Vest Oltenia, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si sunt cuprinsi in activitati ale firmelor de exercitiu.

Grupul tinta al proiectului include de asemenea:

  • 40% din membrii grupului tinta vor fi femei,
  • minimum 25 de persoane din mediul rural,
  • minimum 10 persoane de etnie roma.

 

Principalele activități ale proiectului includ:

A.1.  Activitati specifice managementului de proiect
A.2.  Program de consiliere si orientare profesionala a elevilor
A.3.  Program de practica pentru elevi si de interrelationare cu mediul privat pentru a raspunde nevoilor pietei muncii
A.4.  Targuri destinate firmelor de exercitiu
A.5.  Activitati transversale.

 

Rezultate asteptate

Proiectul vizeaza dezvoltarea de resurse umane inalt competitive care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica de trecere de la scoala la viata activa prin urmatoarele masuri specifice, centrate pe cresterea relevantei studiilor si o mai buna corelare cu nevoile pietei muncii:

  • Programul de consiliere si orientare va permite elevilor din firmele de exercitiu sa urmeze trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, sa faca alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea  antreprenoriatului  ca  alternativa  in  cariera,  urmarind  pregatirea viitorului absolvent pentru a raspunde cerintelor pietei muncii;
  • Incheierea de parteneriate de practica cu angajatorii si crearea unui sistem de informare coordonata intre sectorul privat si unitatile de invatamant vor contribui intr-o maniera directa la corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii, sporind relevanta educatiei pe piata fortei de munca;
  • Prin intermediul stagiilor de pregatire practica in firme reale, elevii vor dobandi o serie de abilitati si competente necesare exercitarii profesiei alese, crescand in acelasi timp nivelul de intelegere in ceea ce priveste rolul si atributiile unui loc de munca;
  • Sesiunile de pregatire practica tip laborator tehnologic vor sprijini valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei antreprenoriale si dezvoltarea de competente necesare unui intreprinzator dinamic (inclusiv competente digitale), oferind totodata elevilor oportunitatea descoperirii unei afinitati fata de un anumit loc de munca si aprofundarea practica a competentelor dobandite in pregatirea profesionala, prin aplicarea metodei inovative de invatare firma de exercitiu.
  • Prin participarea la targurile destinate firmelor de exercitiu, vor exersa intr-un mediu real lucrul in echipa, gandirea critica, vor aplica instrumente de marketing pentru produsele si serviciile furnizate, vor exersa procese de comunicare, negociere si tranzactionare, dobandind competente antreprenoriale care pe de o parte vor creste sansele abordarii antreprenoriatului ca si alternativa de cariera, iar pe de alta parte vor reduce perioada de acomodare la primul loc de munca.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Poștaru Iuliana – Manager de proiect

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
https://www.ptir.ro/
Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București
Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593
Fax: +40 318 241 593
E-mail: office@ptir.ro