20 oct. 2021

Finalizarea proiectului “NEXT STEP – de la Firma de exercițiu la primul loc de munca”

În perioada 09 Iulie 2018 – 20 Octombrie 2021, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject au implementat proiectul „NEXT STEP – de la Firma de exercitiu la primul loc de munca(cod Mysmis 107447).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 luni, respectiv între data de 09.07.2018 și data de 22.03.2020, între data de 20.05.2020 și data de 02.07.2020, între data de 02.11.2020  si data de 17.11.2020, precum și între data de 04.03.2021 și data de 20.10.2021.

Proiectul a avut o valoare totală de 2.120.734,68 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 1.802.624,48 lei) şi a fost finanţat prin Programul Programul Operaţional  Capital  Uman  2014- 2020, Operatiune aferenta Obiectiv Compozit OS. 6.13 si 6.14

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea nivelului de ocupabilitate și îmbunătățirea abilităților personale și profesionale pentru un număr de 320 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, provenind din firme de exercițiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, prin măsuri de consiliere, orientare profesională, programe de învățare la locul de muncă și acțiuni cu caracter inovator.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.  Facilitarea si imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru un numar de 320 de elevi, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala care le permit urmarea unor trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, adoptarea unor alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea antreprenoriatului ca alternativa in cariera.

2.   Corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii prin consolidarea legaturii intre sectorul privat si unitatile de invatamant si prin includerea a 320 de elevi in programe de invatare la locul de munca.

3.  Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator al celor 320 de elevi membri ai grupului tinta prin participarea la sesiuni de pregatire tip laborator tehnologic si prin organizarea a 2 targuri destinate firmelor de exercitiu.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 393 elevi ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4 si elevi ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant, care studiaza in Municipiul Targu-Jiu si au domiciliul/rezidenta in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Vest Oltenia, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si sunt cuprinsi in activitati ale firmelor de exercitiu.

Principalele activități ale proiectului au inclus:
–  Activitati specifice managementului de proiect
–  Program de consiliere si orientare profesionala a elevilor
–   Program de practica pentru elevi si de interrelationare cu mediul privat pentru a raspunde nevoilor pietei muncii
–  Activitati transversale.

Principalele rezultate atinse in urma implementarii proiectului:

✓    1 Metodologie de recrutare a grupului tinta
✓    1 Metodologie de consiliere si orientare profesionala dezvoltata
✓    1 Suport de curs „Sesiuni laborator tehnologic”
✓    393 de elevi din grupul tinta informati si consiliati
✓    538 sedinte individuale de consiliere si orientare
✓    33 sedinte de consigliere și orientare de grup
✓    9 parteneriate de practica incheiate cu angajatori de pe plan local/regional
✓    262 de conventii de practica incheiate intre consortiul proiectului, unitatea de invatamant, angajator si elevii inscrisi in grupul tinta al proiectului (conventii individuale/ comune, pentru un numar total de 321 elevi practicanti)
✓    321 de elevi care au efectuat stagii de practica in firme reale.

Proiectul a vizat dezvoltarea de resurse umane inalt competitive care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica de trecere de la scoala la viata activa prin masuri specifice, centrate pe cresterea relevantei studiilor si o mai buna corelare cu nevoile pietei muncii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Poștaru Iuliana – Manager de proiect

Asiciația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
https://www.ptir.ro/
Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București
Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593
Fax: +40 318 241 593
E-mail: office@ptir.ro